Szkoła Podstawowa we Wnorach-Kużelach

Szkoła Podstawowa we Wnorach-Kużelach

Szkoła Podstawowa we Wnorach Kużelach
Wnory Kużele 37
18-204 Kobylin Borzymy
tel. 86 476 40 80
e-mail:sp.wnorykuzele@edukator.lomza.pl

Z życia szkoły